Zorgruil

Over achtergronden en ontwikkelingen rondom Zorgruil initiatieven

Zorgflorijnen Onderzoek Wageningen University

Informatie

Zorgflorijnen Onderzoek Wageningen University

In deze groep worden alle zaken beschreven rondom het onderzoek door 5 studenten van de Wageningen University.

Locatie: Wageningen
Leden: 9
Meest recente activiteit: 28 Mei 2010

Discussieforum

Deze groep heeft nog geen discussies.

Prikbord

Reactie van Erik Boele - de Zeeuw op 3 Mei 2010 op 21.07
Via Marcel heb ik de volgende documenten en links ontvangen:

Positionpaper PGGM over Nieuwe Oude Dag: Nieuwe Oude Dag - position paper.doc

Projectbeschrijving Zorgflorijnen voor PGGM door initiatiefgroep: Zorgflorijnen 20091223_1_vdf.doc

Hoshin Kanri over zorgflorijnen
Reactie van Erik Boele - de Zeeuw op 4 Mei 2010 op 21.30
PGGM heeft website gelanceerd over Nieuwe Oude Dag
Reactie van Erik Boele - de Zeeuw op 4 Mei 2010 op 21.32
PGGM heeft website gelanceerd over Nieuwe Oude Dag met de landkaart digitaal en een aantal verslagen van hun proces. De hierboven geplaatste slidshare komt daar ook vandaan.
Reactie van Marije Dikkers op 17 Mei 2010 op 17.20
Om de discussie te starten hebben we als onderzoeksteam de volgende stelling geformuleerd:

Het toestaan van een negatief saldo van zorgflorijnen
beperkt de duurzaamheid van het systeem.
Reactie van Martien van Steenbergen op 17 Mei 2010 op 17.31
Om olie op het vuur te gooien voeg ik volgende stelling toe:

Op basis van ons huiidige geldsysteem (fiat-geld met rente-op-rente) is elke poging tot duurzaamheid structureel vergeefs, onbetekenend en zelfvernietigend.
Reactie van Martien van Steenbergen op 17 Mei 2010 op 17.34
Zorgflorijnen hoshin kanri.

Ik nodig iedereen uit om de zorgflorijnen hoshin kanri grondig door te nemen en te gebruiken als 1) inspiratiebron); en 2) mogelijk format als managementsamenvatting voor jullie business plan.

Het uiteindelijke uitgebreide plan biedt dan de achterliggende toelichting en motivatie.

Zie Aardbron » Zorgflorijnen hoshin kanri.
Reactie van Rob van HIlten op 17 Mei 2010 op 17.57
ben t eens met Martien.
en voor wat betreft de stelling van Marije; definieer duurzaamheid eens?. Volgens mij moet het best mogelijk zijn dat iemand iets als een PGB in zorgpunten krijgt, en daarmee uitsluitend (of: voornamelijk) geniet van het netwerk. Maar volgens mij is dat niet persé negatief staan.
Reactie van Martien van Steenbergen op 17 Mei 2010 op 18.07
Jaja, definitie van duurzaamheid. Da's een studie op zich. En hoe meet je dat dan?
Reactie van Martien van Steenbergen op 17 Mei 2010 op 18.19
Hieronder wat flarden van een artikel in wording.

Voor alles wat ik schrijf of creëer, hier of elders, geldt Aardbron by-cc-sa, zie http://aardbron.nl/lekker/licentie/.

Negatief saldo is ook zo'n heikel punt. Negatief kan je ook (beter?) verwoorden als: ‘nog bij TE dragen’ of ‘in belofte’. Een positief saldo kan je ook verwoorden als ‘bijGEdragen’ of nog te goed van (een lid van) de gemeenschap of coöp.

De crux van de vraag is: ontwerp een inflatieloos systeem waarin waarde losgekoppeld kan worden van tijd, plaats en persoon en daarmee overdraagbaar wordt over tijd, plaats en persoon.

Met een systeem waarin punten (een vorm van geld) naast ruilmiddel ook als opslag van waarde gebruikt kan worden is het middel letterlijk dubbelzinnig, ambigu, en levert daardoor verwarring op.

Waardewisselaar—Uitwisseling van waarde

Geld is ongeschikt voor de opslag van waarde. Zodra geld wordt gebruikt als oplsag van waarde doet het geen dienst als ruilmiddel. Die twee functies zijn diametraal tegengesteld: als geld dient met als doel om uit te geven dan wordt gebruikt als ruilmiddel; als geld wordt gebruikt voor de opslag van waarde in de vorm van activa en (te)goed dan wordt het juist niet uitgegeven.

Als je deze twee functies combineert in één enkel financieel instrument, dan resulteert dat in een ingewikkelder duaal verwarrend systeem dan wanneer geld slechts één enkele functie heeft. De insluiting van geld als opslag introduceert verwarring in de definitie van geld.

Laten we dus het volledig verwarrende term ‘geld’ loslaten ten gunste van een gesprek over twee doelen: 1) het faciliteren van uitwisseling; en 2) opslaan van waarde en overwegen hoe we elk onafhanklijk kunnen bereiken.

Een ideale waardewisselaar hoeft slechts het proces van verrekenen en aanpassen van eigenaarschap te beschrijven. Het ideale systeem kan beschreven worden als ‘producent krediet uitwisselsysyteem’ of ‘wederzijds kredietuitwisselsysteem’. Kortom, een waardewisselaar waarin elke waardeschepper gemachtigd is om tot een bepaalde limiet, gebaseerd op resultaten uit het verleden, in debet of belofte te gaan.

Omdat geld moet stromen kunnen ongebruikte saldi, hetzij debet, hetzij credit, leiden tot stilstand. Ongebruikte saldi zijn ongezond en gaan—net zoals stilstaand water—stinken.

Degenen met stilstaand debet eerbiedigen hun beloftes naar de samenleving niet tijdig. Degenen met stilstaand credit vragen niet aan de markt de waarde die hun toekomt. Dit kan een probleem zijn omdat het systeem in eerste instantie bestaat om handel mogelijk te maken en te versoepelen.

De ‘opslag van waarde’ is een metaforische zin. Waarde is een abstract begrip en geen fysieke hoeveelheid en kan daarom niet echt worden opgeslagen. Kool, spruitjes, tarwe, olie, ijzer, goud, diamanten, en bouwmaterialen kunnen worden opgelagen en zijn onderworpen aan verval in de tijd. Spruitjes lopen wat harder terug in kwaliteit dan een goudstaaf. Roestende goudstaven zijn nog niet waargenomen. Rotte spruitjes wel. Alle goederen, zelfs onroerende zoals huizen en gebouwen, hebben een ‘tenminste houdbaar tot’ datum, alle onderhoud en conserveringsmethoden ten spijt.

Het probleem dat opgelost moet worden is de asynchroniteit tussen vraag en aanbod. Pensioenvoorzieningen zijn daar een extreem voorbeeld van. De vraag ontstaat na de pensioengerechtigde leeftijd, het aanbod tijdens het productieve gedeelte van je leven, tot aan dat punt. Echter, tegen de tijd dat je met pensioen gaat is echt alles veranderd en is het gespaarde geld een stuk minder waard geworden.

Het idee van opslag is gebaseerd op de wens om huidig aanbod te koppelen aan toekomstige vraag. In de zomer zetten we extra voedsel opzij zodat we daar in de winter, bij gebrek aan opbrengst van het land, van kunnen leven. Op dezelfde manier sparen we gedurende onze productieve jaren zodat we kunnen blijven genieten van het leven gedurende ons pensioen.

Het bewaren van voedsel doen we direct, het sparen voor pensioen doen we sociaal.

Uiteindelijk zijn op een gegeven moment de niet-producerenden voor hun wensen en behoeften aangewezen op de dan actieve producenten. De mechanismen waarmee in de behoeften van de niet-producerenden voorzien word zijn gevarieerd en complex. Waarden, ethiek, sociale normen, wetgeving en financiële overeenkomsten vormen de basis voor dit systeem.

Tijdens onze pensioenjaren zijn we voornamelijk aangewezen op twee fundamentele regelingen: 1) gedwongen herverdeling van de rijkdom door de overheden in de vorm van programma's zoals Sociale Zekerheid en Welzijn en 2) contractuele overeenkomsten conform die meestal ‘investeringen’ (inclusief pensioenverzekeringen) genoemd worden en bestaan uit financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties, spaarrekeningen, etc.

In alle gevallen hebben we een vordering op huidige of toekomstige productie. De vraag welke vorderingen wel of niet legitiem zijn is natuurlijk altijd open. De vraag welke vorderingen worden gehonoreerd is altijd een bron van zorgen.

Eén manier om gebruik te maken van een pure waardewisselaar is door het opleggen van heffingen op je krediet- of debietsaldo, of op beiden—‘liggeld’ of ‘stroomgeld’. Een tijdgerelateerde heffing van enkele procenten op je spendeerruimte (saldo minus debietlimiet) kan zo verzameld worden in het nestfonds.

Gezien onze conditionering en de gangbare praktijke binnen de conventionele geldsystemen neigen we meer naar het opleggen van heffingen op debieten dan kredieten. Deze dwarse manier zal veel vragen en weerstand oproepen.

Daarnaast vereisen de vorderingen op korte termijn die uitwisseling faciliteren andere overwegingen dan de vorderingen op lange termijn die de ‘opslag van waarde’ vertegenwoordigen.

Stroomgeld moedigt spenderen aan en verzekert de levendige stroom van ‘geld’ door het systeem. In het verleden heeft stroomgeld inderdaad bewezen zinnig te zijn. Wörgl, bracteaten, graangiro.

Echter, als we de twee functies van het faciliteren van uitwisseling aan de ene kant en de opslag van waarde aan de andere kant kunnen scheiden dan zullen we zien dat geen van beiden nodig is in een systeem van pure waardewisseling.

Het opleggen van heffingen bij wijze van bevordering van het gebruik ervan als uitwisselingsmedium is contraproductief om de belangrijkste doelstelling van wederkerigheid te honoreren—gelijke waarde voor gelijke waarde. Omdat iedereen profiteert van de faciliterende kracht van het system dienen kopers en leveranciers een gelijke bijdrage in de kosten en exploitatie van het systeem te leveren, terwijl die bijdrage tot een minimum beperkt dient te worden.

Om te voorkomen dat krediet wordt gebruikt voor de opslag van waarde voor langere tijd of het gebruik van debieten voor financiering op lange termijn kunnen beiden in de tijd beperkt worden. Beperk het bedrag dat van den ene periode naar de volgende kan worden overgedragen.

Een periodieke vereffening op kapitaalrekeningen. Iedereen die tijdens die periode meer heeft gekocht dan verkocht dient iemand te vinden die bereid is om haar of zijn kredieten daarmee te verrekenen. Een functie van de kapitaalmarkt.

Iedereen die wenst om haar kredieten te bewaren dient een geschikt investeringsmedium te vinden die de opslag van haar waarde borgt.

Naast de pure waardewisselaar dient er dus een kapitaalmarkt te zijn die spaarders en en ondernemers bij elkaar brengt en overschot van tegoeden toegewezen worden als investering in activa of financiering van duurzame consumptiegoederen.[hier plaatjes van cyclische systemen, resonanties, etc. uit de electronika; aangevuld met voorbeelden met watersystemen zoals bv een knallende waterleiding]

Geneste coöperatie
Holarchie van gemeenschapsfondsen. Fractaal. Levels op scale. Schaalniveau's.
Buurt, wijk, stadsdeel, stad, gebied, regio, provincie, land, unie, werelddeel, wereld.
Sociocratisch.

Voel je je gemarginaliseerd of vervreemd van de massamaatschappij, wil je van de IKonomie naar de WIJconomie, overweeg dan om deelgever te worden van de geneste coöperatie. In de geneste coöperatie zorgen mensen voor elkaar en nemen verantwoordelijkheid voor elkaar.
Deelname is volkomen vrijwillig. Wel dien je in te stemmen met de algemene voorwaarden om deel te nemen.

De reden voor het nesten is niet om eerlijkheid te verzekeren, hetgeen zeker belangrijk is, maar om ervoor te zorgen dat iedereen succesvol is. De geneste coöperatie zorgt ervoor dat je je behoeftes kunt uiten en dat ze vervuld worden.

Als een volledig nest op welk schaalniveau dan ook in de ‘armteval’ valt, springt het eersthogere nest bij om die trend te keren. Zodra de andere groepen binnen een nest zien dat een van haar gelijken moeite heeft om net zoveel waarde te creëren als ze ontvangt, schiet het te hulp om de levensvatbaarheid te herstellen en verzekeren.

Ik houd jouw voeten droog zodat jij dat bij mij kunt doen zodra dat nodig is.
Reactie van Rob van HIlten op 17 Mei 2010 op 20.39
Stevige kost Martien, maar ik kan niet anders dan het er mee eens zijn. ik deel je analyse. Ik deel je antwoorden. En wat moeten we nu met deze inzichten in de context van de zorgflorijnen naar jouw idee?

Opmerking

Je moet lid zijn van Zorgflorijnen Onderzoek Wageningen University om reacties te kunnen toevoegen!

 

Leden (9)

 
 
 

© 2021   Gemaakt door Erik Boele - de Zeeuw.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden